Apie renginį

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ 2020 m. birželio 1 dieną jau ketvirtą kartą kviečia kartu paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jai pažymėti organizuojami vaikų konkursai (pranešimų ir piešinių) ir konferencija „Lietuvos vaikų balsas“.

Renginio idėja paremta Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, kurios 12 straipsnis numato, kad valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas reikšti visais su juo susijusiais klausimais, o 13 straipsnis įtvirtina vaiko teisę reikšti savo nuomonę jam priimtinais būdais.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris ne visada girdimas ir išklausomas. Vaikai kviečiami dalyvauti pranešimų ir/ arbapiešinių konkursuose tema „Laisvės aitvarais svajonės mano skrenda“, skirtuose Nepriklausomos Lietuvos 30-mečiui paminėti.

Vaikų pranešimai iki 2020 m. gegužės 17 d. siunčiami el. paštu lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

Vaikų piešiniai iki 2020 m. gegužės 17 d. siunčiami paštu arba pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-252 kab.), Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.

Visi vaikai (nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja konkursuose ar ne) ir juos lydintys suaugusieji kviečiami dalyvauti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri vyks 2020 m. birželio 1 dieną Lietuvos Respublikos Seime. Konferencija bus transliuojama per televiziją.

  • Registruotis į konferenciją galima dviem būdais:
  • paspaudus NUORODĄ
  • jeigu ketinama vykti į konferenciją su vaikų grupe, tuomet reikia atsiųsti vykstančių vaikų sąrašą (word arba excel formatu) el. paštu: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu, nurodant konferencijos dalyvių vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, lydinčio asmens vardą, pavardę, kontaktus (tel. numerį ir el. pašto adresą). Ši informacija reikalinga dėl konferencijos dieną patekimo į Seimą.

Registracija vyksta iki 2020 m. gegužės 28 d.