Organizacinis komitetas

 

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

 

Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“

 

 

 

Leidykla „Šviesa“

 

 

 

 

Artūro Noviko džiazo mokykla